Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére történik. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető és a házi orvos végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Amennyiben az igénylő nem ért egyet a döntéssel, panaszával az intézmény fenntartójához (Magyar Pünkösdi Egyház) fordulhat.

A Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthona intézményi térítési díja 2020. április 1-től 4 000 Ft/nap, amely magában foglalja a lakhatást, napi ötszöri étkezést, szükség szerint diétát, mosodai szolgálatatást, egészségügyi ellátást, alapgyógyszereket.

A Szeretetotthon fenntartója az egyszeri hozzájárulás összegét 1 500 000 Ft-ban határozta meg a Kastély épületben, és 500 000 Ft-ban a Bethesda-részlegben történő elhelyezéskor.

Ápoló-gondozó személyzetünk 24 órás felügyeletet biztosít. A háziorvos hetente egy alkalommal, illetve szükség szerint rendel az Otthonban, pszichiáter szakorvos 2 havonta, illetve szükség szerint látogatja ellátottjainkat.

A szabadidő hasznos eltöltésében a foglakoztatást szervező munkatársunk nyújt segítséget különböző tematikus foglalkozások keretében (torna, fejtörő, kézműves foglalkozás, fimvetítés, felolvasás). Az Intézmény lelkipásztora tart istentiszteletet minden vasárnap. Havonta egy alkalommal református istentisztelet kerül megtartásra, s katolikus pap is látogatja igény szerint híveit.

Javasoljuk, hogy személyesen is keresse fel Szeretetotthonunkat, hogy meggyőződhessen arról, megfelel-e Önnek az általunk biztosított szolgáltatás.

Kérelem adatlapjai

Letöltések

Kérelem szociális ellátás igénybevételéhez

Letöltés Kérelem szociális ellátás igénybevételéhez

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Letöltés Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Jövedelmi nyilatkozat

Letöltés Jövedelmi nyilatkozat

Vagyonnyilatkozat

Letöltés Vagyonnyilatkozat

Jövedelmi és vagyonnyilatkozati tájékoztató

Letöltés Jövedelmi és vagyonnyilatkozati tájékoztató

Értékelő lap

Letöltés Értékelő lap

Jognyilatkozat cselekvőképességről

Letöltés Jognyilatkozat cselekvőképességről